Postanowienia ogólne
 1. Regulamin uczestnictwa w kursach organizowanych przez PilatesECI z siedzibą: 10 Ashrove Place Halifax HX3 9BG West Yorkshire UK, zwane dalej Regulaminem stanowi dokument określający warunki uczestnictwa w kursach organizowanych dla klientów indywidualnych.
 2. Regulamin stanowi Umowę, zawieraną w momencie potwierdzania rejestracji.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 11.07.16
Zapisy i płatności
 1. W celu zapisania się na kurs osoba zainteresowana dokonuje rezerwacji.
 2. Kursant w ciągu 48 godzin od daty zarezerwowania miejsca na kursie wykonuje przedpłatę rezerwację która jest jednocześnie potwierdzeniem obecności  na kursie (w wysokości 200zł).
 3. Przedpłata stanowi część opłaty za kurs i nie podlega zwrotowi.
 4. Wniesienie przedpłaty jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją regulaminu szkolenia McGill1
 5. Pozostałą kwotę opłaty za kurs kursant wpłaca nie później niż 2 miesiące przed rozpoczęciem kursu na wskazane konto.
 6. W przypadku gdy rezerwacja miejsca na kursie odbywa sie terminie po 30 października 2018,  kursant  zobowiązany jest do potwierdzenia rezerwacji niezwłocznie po jej dokonaniu poprzez pełną opłatę zgodnie z cennikiem.
 7. Zamawiający otrzyma potwierdzenie wpisania na listę uczestników kursu.
 8. Organizator kursu nie jest płatnikiem VAT. Rachunek zostanie wystawiony po uprzednim wysłaniu danych na adres kursymcgill@gmail.com po dokonaniu pełnej opłaty za kurs. Rachunek wystawiony jest w formie elektronicznej i wysłany jest na wskazany adres mailowy.
Kursant nabywa prawo do uczestnictwa w kursie jeśli:
 1. Dokonał rezerwacji.
 2. Dokonał przedpłaty lub całej opłaty z kurs.
Opłata za kurs McGill 1 – ODBUDOWA FUNKCJONALNOŚCI KRĘGOSŁUPA OD REHABILITACJI DO MAKSYMALNEJ WYDAJNOŚCI
 1. Cena 1990zł rezerwacja do 30 października
 2. Cena 2390zł rezerwacja po 30 października
 3. Wszelkich opłat kursant dokonuje za po pośrednictwam paypal w momencie rezerwacji lub przelewem na numer rachunku podany przy rezerwacji szkolenia.
 4. W przypadku płatności przelewem datę dokonania płatności stanowi data zaksięgowania płatności na wskazanym koncie. Potwierdzenie wykonania transakcji należy wysłać nie dalej niż 48 godzin po dokonani rezerwacji na adres kursymcgill@gmail.com

 

Rezygnacja z kursu
 1. Kursant poprzez informację wysłana droga elektroniczną na kursymcgill@gmail.com może samodzielnie zrezygnować z zarezerwowanego przez siebie kursu przed upływem terminu wpłaty wymaganej przedpłaty.
 2. W późniejszym terminie niż w podanym w punkcie 1 kursant może zrezygnować z kursu jedynie poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej o rezygnacji z wybranego kursu pod rygorem nieważności.
 3. Jeśli kursant złoży oświadczenie o rezygnacji z wybranego kursu:
  1. Na 70 dni przed kursem otrzymuje zwrot wpłaconej kwoty pomniejszonej o przedpłatę (200zł).
  2. Na 60 dni przed kursem otrzymuje zwrot w wysokości 50% wpłaconej kwoty pomniejszonej o przedpłatę (200zł).
  3. Rezygnacja w terminie krótszym niż 59 dni nie jest możliwa.
  4. W przypadku rezygnacji na 59 dni przed szkoleniem uczestnik szkolenia może wskazać inna osobę która może zająć jego miejsce.
Cena kursu
 1. Wcześniejsza rejestracja płatność do 30 października 1990zł PLN
 2. Rejestracja płatność po 30 października 2390 PLN
 3. Kampanie Dedykowane na FB
Opłata obejmuje
 1. Pełne uczestnictwo w kursie w dniach 9-10 Luty 2019
 2. Przerwy kawowe, napoje, przekąski.
 3. Certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.
 4. Pełne tłumaczenie szkolenia w języku polskim.
Organizacja szkolenia
 1. W przypadku odwołania szkolenia, kwota wpłacona na konto Organizatora zostanie zwrócona w ciągu 7 dni od planowanej daty szkolenia.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia.
Postanowienia końcowe
 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.